Projekt "Učme se nově" je zaměřen na využití moderních informačních technologií ve výuce matematiky na základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Jeho obsahovou náplní je vytvoření uceleného přehledu teorie k jednotlivým tématům matematiky včetně řešených příkladů a autoevaluačních testů. Tyto materiály, které budou moderním doplňkem klasické výuky matematiky, budou přístupné formou e-learningu, žáci je tak budou moci zdarma používat prostřednictvím Internetu ve škole během výuky, v domácí přípravě, při procvičování učiva, či k přípravě na přijímací zkoušky na střední školy. Nemalý význam bude mít projekt pro výuku žáků se specifickými poruchami učení a pro děti dlouhodobě nemocné, ocení jej i ostatní učitelé během své výuky a při vlastní přípravě na ni. Realizací projektu se zvýší využití ICT v hodinách matematiky a v domácí přípravě.