Projekt "Učme se matematiku nově" je zaměřen na využití moderních informačních technologií ve výuce matematiky na všech typech středních škol. Jeho obsahovou náplní je vytvoření uceleného přehledu teorie ke všem tématům středoškolské matematiky včetně rozsáhlé sbírky zcela řešených a komentovaných příkladů. Tento komplexní celek bude moderním doplňkem klasické výuky matematiky a bude přístupný na Internetu formou e-learningu. Žáci jej tak budou moci zdarma používat prostřednictvím Internetu ve škole během výuky, v domácí přípravě, při procvičování učiva, při samostudiu např. z důvodu přestupu na jinou školu, či k přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy. Nemalý význam bude mít projekt pro výuku žáků se specifickými poruchami učení nebo dlouhodobě nemocných, pomůže žákům, kteří mění typ školy, ocení jej i ostatní učitelé během své výuky a při vlastní přípravě na ni. Realizací projektu se zvýší využití ICT v hodinách matematiky a v domácí přípravě.